Skip to content
Få ut det bästa och mesta av dina service management-behov

Revo 4me Managed Service

REVO 4ME MANAGED SERVICE

Framtidssäkra ditt system

Med Revo 4me managed service hjälper vi dig att kontinuerligt utveckla ditt system och genomföra förbättringar. Du får ut mesta möjliga av din service management-plattform utan att behöva anställa eller utbilda medarbetare i systemunderhåll.

Treårigt managed service-avtal
Transparent synsätt med fasta avgifter
Proaktiv support för att optimera ditt system
FÅ UT DET BÄSTA OCH MESTA AV 4ME

Expandera 4me till hela din verksamhet

Är företagsomfattande service management ditt mål? Med Revo 4me kan du utöka service management till flera avdelningar. IT, HR, löner och lokaler är de vanligaste områdena, men möjligheterna är många fler, t.ex. GDPR, leveranskedjor, InfoSec, drift och support och underhåll. Genom att införa 4me på fler områden skapar du en enklare och mer enhetlig supportupplevelse för slutanvändare i hela verksamheten.

ITIL-MOGNAD

Förbättra dina metoder för service management

Gör ditt IT-team ständiga brandkårsutryckningar? Känns det som om dina ITSM- och ITIL-ambitioner stannar av för att ni har fastnat i ett reaktivt läge? Vi kan hjälpa dig att ta ditt IT-team från ”kaotisk” till ”värdefullt”. Genom att analysera och omdefiniera arbetsflödena vägleder vi medarbetarna i hur de får ökad kontroll och inflytande över IT-processerna. Då kan de också bidra till ditt företag på ett mer proaktivt och värdeskapande sätt.

OPTIMERA DIN SERVICEDESK

En skräddarsydd tjänst

Dina Revo-konsulter tar sig tid att lära känna din verksamhet. De föreslår proaktivt förbättringsområden och identifierar integrationer för att optimera servicedeskens arbetsflöden. Vi ser också till att alla medarbetare i ditt team är väl utbildade i och trygga med att använda 4me.

PROAKTIV ÖVERVAKNING

Maximera din investering

Funktioner som inte används, missade uppdateringar och problem som inte åtgärdas är sådant som samlas på hög och gör att din ROI, din investeringsavkastning, sjunker. Proaktiv övervakning och hantering är det bästa sättet för att maximera det löpande värdet av din service management och minska risken för teknisk skuldsättning.

AUTOMATISKA UPPDATERINGAR

Stressfria uppdateringar

4me utvecklas ständigt. Rättelser och nya funktioner släpps varje vecka. Uppdateringarna sker automatiskt, så ditt team slipper underhållsarbetet. Med vår managed service uppmärksammar vi dig på de förändringar som är mest relevanta för dig, och ger dig förslag på hur du kan aktivera och använda dem mest effektivt.

Vad ingår?

Hälsokontroller

Support på plats, övervakning och felsökning för att slippa driftstörningar.

Regelbundna teammöten

Vi finns här för att stötta ditt team, hjälpa dem att fortsätta framåt och leverera din 4me-färdplan.

4me System Automation, systemautomatisering

Går det att minska det manuella arbetet genom automatisering hjälper vi dig att göra det.

Optimering av arbetsflödet

Vi hjälper dig att identifiera förbättringsområden så att din 4me-lösning utvecklas i takt med att verksamheten förändras.

Utbildning

Vi utbildar och hjälper dina superanvändare att införa 4me och öka adoptionen av systemet.

Systemadministration

Genom att låta oss sköta systemadministrationen kan rutinuppgifter snabbare bockas av från att göra-listan.

Systemuppdateringar

Vi ser till att du förstår vilka effekterna blir och vilken betydelse de har för din verksamhet vid nya 4me-funktioner och uppdateringar.

Sinnesro

Vilket problem det än gäller har vi kompetensen att lösa det, så att din service management alltid fungerar.

Kartläggning av processer

Vi hjälper dig att kartlägga nya och befintliga processer så att ditt 4me-system ständigt utvecklas.

UPPLÄGG SOM PASSAR DITT FÖRETAG

Och integrationer?

Som en del av vår managed service ser vi till att du har rätt 4me-konfiguration för ditt företag. Ibland kanske vi föreslår mer omfattande utvecklingsprojekt eller upptäcker möjligheter att ansluta annan befintlig programvara i din verksamhet.